Klubbilar | till 1959 |från 1960 till 1969 |från 1970 |bilder från klubbträffar |månadens bil |    
   
INTRESSERAD AV CHRYSLERBILAR?

Då är kanske WPC CLUB, SWEDEN REGION något för dig. Det är en svensk lokalavdelning till den ideella amerikanska Chryslerklubben, WPC CLUB Inc, som har ca 6.000 medlemmar över hela världen. Klubbens inriktning är att vårda och bevara Imperial, Chrysler, DeSoto, Dodge, Plymouth samt närstående bilar av alla årgångar i så nära originalskick som möjligt, men det är inget krav för medlemskap. Som närstående bilar räknas Chalmers, Fargo, Jeep samt Maxwell.

För att bli medlem i klubben krävs att man har intresse för Chryslerproducerade bilar och dess bevarande. Vi erbjuder olika alternativ för medlemskap, enligt nedanstående.

1. Totalt medlemskap innebär medlem i vår moderklubb WPC CLUB Inc. i USA samt i WPC CLUB Sweden Region. Denna medlem har full rösträtt samt amerikanska och svenska förmåner.

2. Supportmedlemskap till WPC CLUB Sweden Region, vilket innebär endast svenskt medlemskap med full rösträtt i svenska ärenden och svenska förmåner.

3. Medlemskap för familjemedlem vilket innebär att familjemedlem får rösträtt i svenska ärenden och på årsmötet.

Medlemskapet är rullande och gäller ett år från inbetalning. Avgiften för totalt medlemskap är för närvarande 645 kronor. Supportmedlem betalar en reducerad avgift på 400 kronor och familjemedlem betalar 100 kronor. För medlemmar bosatta utanför Sverige tillkommer 70 kronor för porto och administrativa kostnader.

Totalt medlemskap innefattar klubbtidningen WPC NEWS från USA samt svenska Mopar Newsletter, regionens medlemsblad, (för närvaranda 3 nummer per år) samt en medlemsmatrikel vart annat år (udda år). I båda tidningarna finns möjlighet att annonsera gratis för medlemmar. Supportmedlem får endast den svenska tidningen Mopar Newsletter.
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) måste den person som uppgifterna avser lämna sitt samtycke härtill. I och med att inbetalning sker av medlemsavgift till klubben har personen i fråga godkänt att dennes namn, adress, telefonnummer samt bilinnehav skrivs in i medlemsmatrikeln. Vill person bli medlem i WPC CLUB Sweden Region men inte ha med sina uppgifter i matrikeln måste detta särskilt tillskrivas registeransvarige.

WPC CLUB SWEDEN REGION: c/o Öhman,
Korrvike 114
73271 FELLINGSBRO
PLUSGIROKONTO: 34 83 42-7

Ladda ned infobladet här.

Styrelsens kontaktperson för denna sida: Ingrid Öhman


KONTAKTA OSS!

Önskar du bli medlem i Chryslerklubben WPC Sweden Region kan du använda dig av vår elektroniska medlemsansökan. Denna finner du under länken "Intresseanmälan" bland knapparna/rubrikerna överst på sidan. OBS reg.nummer är inget krav.
Äger du flera bilar som du vill anmäla, kan du skicka blanketten flera gånger, eventuellt använda anteckningsfältet.


Om du har sålt bilen som står upptagen i medlemsregistret, önskar vi att du informerar oss om detta snarast möjligt.
Länken "Ändringar" öppnar en blankett där du kan fylla i nya uppgifter om bilparken och eventuellt nytt telefonnummer, adress och/eller e-mail till dig själv.


Har du kommentarer eller synpunkter till klubben kan du gärna meddela detta via blanketten "Post till klubben".


Har du något du vill säga till webbmastern angående nätsidorna kan du skicka ett meddelande via blanketten "Post till webbmaster".

Styrelsens kontaktperson för denna sida: Ingrid Öhman

   
   

Vi har haft besökande sen 01.jan 2007

Senast uppdaterat 2. juli 2018

   
   
modeller till 1959 modeller från 1960 till 1969 modeller från 1970